U SV.FILIPU I JAKOVU Besplatne fotografske radionice

U SV.FILIPU I JAKOVU

U sklopu projekta „Kino – Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje“ kojega provodi Zajednica udruga „Centar nezavisne kulture„ iz Zadra, 22., 23., i 24. kolovoza od 17 do 20 sati u predvorju Kina Sv. Filip i Jakov i na vanjskim lokacijama u mjestu Sv. Filip i Jakov održat će se i četiri fotografske radionice.

Na prvoj u nizu fotografskih radionica polaznici će se upoznati s tehničkim osnovama fotografiranja, te će razmijeniti iskustva.  U sklopu radionice tematski se obrađuje lokalna kulturna baština Sv. Filip i Jakova iz perspektive modernog fotografskog promišljanja.

Predlaže se donošenje digitalnog fotoaparata (uključujući 'pametne telefone'). Za sve prisutne predviđen je catering.

Radionica je besplatna i otvorena za sve dobne skupine bez obzira na predznanje.

Prijave su obavezne te se mogu vršiti na e-mail adresu kino.filipjakov@gmail.com ili GSM 095/ 379-1234.


Projekt „KINO - Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje“, s ukupnim proračunom od 2.099,720,06 HRK, sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u iznosu od 1.784.762,05 HRK, odnosno 85% bespovratnih sredstava, dok se ostalih 314.958,01 HRK odnosno 15% ukupnih bespovratnih sredstava, osigurava iz Državnog proračuna RH. Prijavljen je na poziv Kultura u centru – potpora razvoju javno – civilnog partnerstava ukulturi, nositelj je Udruga za kulturu i umjetnost “U Pokretu” , uz partnerstvo Općine Sv. Filip i Jakov te Zajednice udruga “Centar nezavisne kulture” koja je ujedno i voditelj projekta.

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta članova i zaposlenika OCD-ova i javnog sektora, u svrhu kreiranja zajedničkog modela sudioničkog upravljanja u kulturi i uključivanje građana u stvaranje većeg broja kulturnih i umjetničkih projekata u lokalnoj zajednici, uz paralelnu preobrazbu starog kina u Općini Sv. Filip i Jakov u KINO - Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje.

Naslovnica Đirada

Najčitanije